Friday, August 6, 2010

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)
2.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)
3.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านทรัพยากรน้ำ)
4.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านห้องปฏิบัติการ)


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

No comments:

Post a Comment